سوابق و مسئولیت‌های مهندس خسرو سلجوقی

 

 

تحصیلات

  مهندس صنایع
  کارشناس ارشد مدیریت

 

 

 

 

 

سوابق

اولین سلطان کِرم پرورشی ایران

مدیر کل سابق دفتر توسعه امور کارآفرینان وزارت تعاون

مدرس کارآفرینی و کارآفرین اجتماعی

 
 

 

 

 

تألیفات

کتابهای آمادگی دفاعی آموزش و پرورش

مجموعه قوانین و مقررات اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات

گزارش چکیده پروژه‌های کلیدی: برنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران

بهداشت و درمان در نظم نوین قانونی

 

 

 
 
 
captcha