سوابق و مسئولیت‌های دکتر مسلم بهادری

 

 

تحصیلات

فارغ التحصیل از دانشگاه پزشکی تهران

تخصص پاتولوژی دانشگاه تهران  

فوق تحصص پاتولوژی قلب و ریه از دانشگاه ویلز کاردیف انگلیس

 

 

 

مسئولیت‌ها

استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس افتخاری آزمایشگاه آسیب شناسی مرکزی

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکی

 

 

 

 

 

سوابق علمی و اجرایی

مدیر آموزش آسیب شناسی دانشگاه تهران

معاون دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

مؤسس آزمایشگاه های آسیب شناسی بیمارستان های دانشکده پزشکی و ریاست

ریاست آزمایشگاه بیمارستان سینا

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

عضو شورای عالی و شورای علمی مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی

سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

عضو شورای سیاست گذاری دوره های تخصصی تکمیلی وزارت بهداشت

دبیر کمیته سیاستگذاری رشته آسیب شناسی وزارت بهداشت

 

 

captcha