مهندس محسن امیدی
مهندس محسن امیدی
مبتکر و نویسنده

 محسن امیدی، مولف کتاب ـ سالنامه «رز» و مبتکر اولین نوشیدنی انرژی زا با پایه گیاهی-میوه ای بدون مواد نگهدارنده با ماندگاری یکساله که به صورت سرد و گرم  مصرف می شود.
 

دانلود فایل: محسن امیدی
captcha