آبیاری بارانی تحت فشار توسط پهپاد
آبیاری بارانی تحت فشار توسط پهپاد
پروژه در مرحله استارت آپ و تحقیق می باشد.

مزایای پروژه

1- صرفه جویی 70 درصدی در آب

2- صرفه جویی 50 درصدی در انرژی

3- رساندن هزینه ها به نصف هزینه های آبیاری قطره ای

4- نداشتن معایب آبیاری قطره

این پروژه می تواند به عنوان یک محصول  های تک باشد و همچنین یک تحول عظیم در صنعت کشاورزی

captcha