نوشیدنی انرژی زا بدون مواد نگه دارنده
نوشیدنی انرژی زا بدون مواد نگه دارنده
محصول دانش بنیان ( این محصول با قند میوه ای و کاملا بومی تهیه میشود.)

وضعیت پروژه : تولید آزمایشی انجام شده و در شبکه یک سیما به نمایش در آمده و در حال اخذ مجوزهای لازم جهت تولید انبوه

captcha