توسعه و راه اندازی کارخانه فرآورده های گنجد در گرمسار
توسعه و راه اندازی کارخانه فرآورده های گنجد در گرمسار

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری و فروش محصول و صادرات

captcha