تولید کباب گیاهی
تولید کباب گیاهی
جهت ارائه در رستورا‌ن‌ها، مراکز خرید و سوپر مارکت‌ها

وضعیت پروژه : تولید آزمایشی، تحقیق بازار و اخذ مجوزهای لازم جهت سرمایه‌گذاری

captcha