آب شیرین کن خورشیدی جهت کشاورزی
آب شیرین کن خورشیدی جهت کشاورزی
این پروژه در مرحله استارت آپ و تحقیق می باشد.

مزایای پروژه

1- هزینه بسیار کم در مقایسه با دیگر آب شیرین کنها

2- صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از انرژی پاک خورشیدی

3- نداشتن پسماند مایع و آلودگی زیست محیطی و با پسماند جامد و خشک نمک

captcha