طراحی و تولید تجهیزات
طراحی و تولید تجهیزات
تست و آزمون توسط شرکت فناوران شریف

وضعیت پروژه : جذب، حمایت جهت تولید انبوه محصولات دانش بنیان و همچنین توسعه این نوع محصولات

captcha