توسعه بازار کار با تغییر رویکرد مدرک گرایی به مهارت آفرینی
توسعه بازار کار با تغییر رویکرد مدرک گرایی به مهارت آفرینی
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین با بیان اینکه ساماندهی بازار کار با تغییر رویکرد مدرک گرایی به مهارت آفرینی تحقق می یابد ، گفت : جامعه نیاز دارد که مهارت گرایی جایگزین مدرک گرایی شود.

دکتر محمد مهدوی نیری افزود: این تحول در نظام اموزشی دانشگاه جامع به عنوان دانشگاه نسل سوم مدنظر است و شرایط و بستر مهارت آموزی و مهارت گرایی فراهم می شود .

وی گفت : تدوین دوره های آموزشی متناسب با نیازسنجی بازار کسب و کار  و ارائه آموزش تقاضا محور در حوزه صنعت ، کشاورزی ، خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر ضروری است که در این دانشگاه پیگیری شده است.

مهدوی اظهار داشت : 40 درصد آموزش های دانشگاه جامع علمی کاربردی – آموزش های پایه و 60 درصد نیز باید در محیط کار است و افق آموزش عالی کشور هم باید توسعه آموزش های مهارتی کاربردی باشد.

وی اعلام کرد : البته تحقق همه این اهداف در دانشگاه جامع علمی کاربردی به همکاری و مشارکت سازمانها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی نیاز دارد تا نیروی انسانی متخصص با دانش و مهارت لازم وارد جامعه شوند و  شاخص های کمی و کیفی آموزش های کاربردی در جامعه و انتقال فناوری نوین ارتقا یابد که توانمندی دانش آموختگان را برای احراز شغل ، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون آماده و توانایی لازم را برای انجام کارها و مسئولیت ها تا سطح مطلوب افزایش می دهد.

بنابراین گزارش ؛ آموزش های علمی کاربردی با برنامه ریزی – اجرا و ارزیابی دقیق فعالیت های آموزشی کارآفرینانه باعت تربیت نیروی انسانی متخصص – ماهر و کارآفرین و آماده کار برای خدمت در تمامی بخش های اقتصادی – اجتماعی – صنعتی و فرهنگی کشور و موجب پیشرفت و توسعه فناوری می شد و مسیر هموار برای فرآیندهای کارآفرینی ملی ایجاد خواهد کرد.

یکهزار و 60 مرکز علمی کاربردی در کشور فعال است که بر اساس نیاز بازار و ظرفیت رشته ها و توانمندی جذب بازار دانشجو می پذیرد.

کارآفرینی عامل توسعه اقتصادی و فرایند تولید دانش، ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است و راز موفقیت کشورهای صنعتی در این است که در فرایند تولیدی، علم، اطلاعات و تکنولوژی را جایگزین مواد خام و انرژی کرده اند.

اکنون در عرصه جهانی افراد خلاق نو آور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشا تحولات بزرگی در زمینه های تولیدی و صنعتی و خدماتی شده اند، چرخ های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کار آفرینی به حرکت در می آید.

captcha