کارآفرینی بانوان

کارآفرینی بانوان 

مجمع خیرین کارآفرین در تلاش است تا مسائل مرتبط با حوزه کارآفرینی را جهت بانوان محترم، به صورت تخصصی‌تر ارائه نماید.

 

 

 

 

 

captcha