دولت در خدمت کارآفرینان است
دولت در خدمت کارآفرینان است
وزیر تعاون، اظهار کرد: دولت برای برطرف کردن نیازهای جامعه به همکاری با شرکای خود از جمله کارآفرینان نیازمند است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه دولت تدبیر و امید در خدمت کارآفرینان است، گفت: دولت معتقد است که برای عبور از دوران فعلی باید در کنار کارآفرینان حرکت کند.

علی ربیعی صبح امروز  در جشنواره ملی «امتنان از کارآفرینان برتر ملی» با تأکید بر اینکه هر کجا که ایده‌های متفاوت به هم متصل شده باشد جای کارآفرین است، اظهار کرد: دوران فعلی دوران عقلانیت و سختکوشی است و دیگر از ریخت‌وپاش‌های دلاری سال‌های گذشته خبری نیست و نخواهد بود و امروز دولت حق به هدر دادن حتی یک دلار را ندارد.

وی با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی کشور هر لحظه با قبل متفاوت است، اظهار کرد: غلبه بر این شرایط به نوآوری و خلاقیت بسیار نیاز دارد که اینها در دل کارآفرینان نهفته شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه امروز در کشور به خلق اشتغال، اشتغال مولد، توسعه تکنولوژی و تولید ثروت نیازمند هستیم، اظهار کرد: دولت برای برطرف کردن نیازهای جامعه به همکاری با شرکای خود از جمله کارآفرینان نیازمند است.

وی با تأکید بر لزوم همکاری نزدیک دولت و کارآفرینان و با بیان اینکه دولت یازدهم دولتی فروتن است، اظهار کرد: دولت یازدهم دولتی است که می‌داند برای طی مسیرهای پیچیده و پرتلاطم به کمک کارآفرینان و کارگران نیازمند است.

ربیعی همچنین بر لزوم توجه به بخش خصوصی و کارآفرینان در دوران پسابرجام تأکید کرد و گفت: بخش عمده منابع مورد نیاز کشور در دوران پسابرجام بر وجود کارآفرینان و بخش خصوصی داخلی است.

وی با تأکید بر اینکه امروز جامعه به عقلانیت و امید برای توسعه نیازمند است، اظهار کرد: در همین راستا دولت تدبیر و امید معتقد است که دوران سیاست‌گذاری یکسویه دولت و سرمایه‌گذاری بدون کارآفرینان کاری بیهوده است و علاوه بر انیکه فقر را کاهش نمی‌دهد شغلی نیز ایجاد نمی‌کند.

ربیعی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید در خدمت کارآفرینان است و کارآفرینان نه به عنوان یک پدیده نمایشی بلکه به عنوان یک سرمایه ملی اعتقاد ارد و بر این باور است که برای عبور از دوران فعلی باید در کنار کارآفرینان باشد و با آنها این حرکت را طی کند

captcha