سوابق و مسئولیت‌های دکتر محمد رضا حافظی

 

تحصیلات

 

دکترای مدیریت از نیوپرت کالیفرنیا

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای دانشگاهی و تحقیقاتی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

سوابق اجرایی

 

رئیس  انجمن بروجردیهای مقیم مرکز (تهران)

عضو کمیسیون ملی یونسکو

رئیس انجمن خیرین مدرسه ساز کشور

 
 
 
captcha