خدمات ویژه اعضاء

خدمات ویژه محرومین و مددجویان

1- تمام آموزش‌های لازم جهت موفقیت در کسب‌وکار شامل: آموزش‌های کارآفرینی، مدیریت اجرایی، اعتمادبه‌نفس و مهارت‌های زندگی، بازاریابی، فروش و توسعه بازار و...

2- اعطاء سرمایه کارآفرینی و ارائه بسته کامل حمایتی جهت راه‌اندازی فعالیت

3- حمایت مالی تا رسیدن فرد به خودکفایی اقتصادی

4- معرفی به کارآفرینان جهت ایجاد اشتغال

کلیه خدمات ویژه مددجویان، به صورت رایگان می‌باشد.

 

خدمات ویژه صاحبان طرح و ایده

1- اعطاء بسته کامل حمایتی در زمینه تجاری‌سازی طرح‌ها، ایده‌ها، ابداعات، اختراعات و... شامل:

* سرمایه نقدی و غیرنقدی لازم بدون ضمانت بانکی و ملکی (ضمانت پروژه)

* در اختیارگذاری دانش و تجربه مدیریت و بازاریابی

* در اختیارگذاری ابزار اجرایی: مدیریت، روابط عمومی و تبلیغات، بازاریابی و فروش، ارتباطات لازم و... (موجود در سایر شرکت‌های تابعه هلدینگ ایرانیان موفق)

2- معرفی در بخش "نخبگان و پروژه‌های آنها" در صفحه اصلی سایت خیرین کارآفرین

3- امکان ارتباط حضوری با ایرانیان موفق و کارآفرینان برتر کشور در همایش‌ها

4- قراردادن پروژه جزء شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ ایرانیان موفق جهت استفاده از خدمات سایر شرکت‌های تابعه

 

خدمات ویژه کارآفرینان

1- اعطاء بسته کامل حمایتی جهت توسعه فعالیت کارآفرین شامل:

* سرمایه نقدی و غیرنقدی لازم بدون ضمانت بانکی و ملکی (ضمانت پروژه)

* در اختیارگذاری دانش و تجربه مدیریت و بازاریابی

* در اختیارگذاری ابزار اجرایی: مدیریت، روابط عمومی و تبلیغات، بازاریابی و فروش، ارتباطات لازم و... (موجود در سایر شرکت‌های تابعه هلدینگ ایرانیان موفق)

2- امکان ارتباط حضوری با ایرانیان موفق و کارآفرینان برتر کشور در همایش‌ها

3- معرفی منابع انسانی مستعد و آموزش دیده

4- معرفی مشاورین متخصص و مطمئن در حوزه‌های تخصصی مورد نیاز

4- معرفی به سایر کارآفرینان عضو جهت استفاده از خدمات و محصولات

5- معرفی خدمات و محصولات کارآفرین به سایر کارآفرینان مرتبط، سازمان‌ها و مشتریان

5- بازاریابی و توسعه بازار از طریق شناسایی و معرفی مشتریان داخلی و خارجی

4- در صورت تمایل کارآفرین: قراردادن شرکت مذکور جزء شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ ایرانیان موفق جهت استفاده از خدمات سایر شرکت‌های تابعه

 

 

حمید حاجیلی 0 3

1396/05/26 17:24

سلام خوشحالم از اینکه در جمع دوستان کار آفرین هستم
captcha