شراکت در پروژه‌ها 

سرمایه‌گذاران محترم می‌توانند جهت مشارکت در پروژه‌های کارآفرینی اقتصادی نوآورانه

که دارای سوددهی عالی هستند، با دفتر مرکزی مجمع خیرین کارآفرین تماس حاصل نمایند.

88777042-4

 

 

تولید کباب گیاهی

جهت ارائه در رستورا‌ن‌ها، مراکز خرید و سوپر مارکت‌ها