شراکت در پروژه‌ها 

سرمایه‌گذاران محترم می‌توانند جهت مشارکت در پروژه‌های کارآفرینی اقتصادی نوآورانه

که دارای سوددهی عالی هستند، با دفتر مرکزی مجمع خیرین کارآفرین تماس حاصل نمایند.

88777042-4

 

 

آبیاری بارانی تحت فشار توسط پهپاد

پروژه در مرحله استارت آپ و تحقیق می باشد.

سوخت ضد اشتعال انفجاری

پیشگیری بهتر از درمان است